Social Media news, Social Media tools, Social Media stats, SMMeasure

Trendy w mediach społecznościowych

W którym kraju facebook jest mało popularny? Jaki odsetek internautów w Polsce odwiedza Instagram? To wszystko w najnowszym badaniu Gemius.

Trzema najważniejszymi kanałami społecznościowymi dla marketerów są Facebook, Instagram i Twitter. W Polsce z Facebooka korzysta już 17 471 875 internautów (Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2015) a z Twittera 2 817 094 (Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2015).

Gemius postanowił sprawdzić, jakim zainteresowaniem cieszą się te serwisy społecznościowe  wśród internautów między 18 a 69 rokiem życia. Pod uwagę wzięto wybrane kraje: Turcję, Rosję, Ukrainę, Polskę, Danię, Rumunię, Węgry, Białoruś. Analiza dotyczyła danych średniomiesięcznych z lat 2013–2014.

Media_spolecznosciowe_infografika

Wnioski z badania:

  • W Turcji Twittera odwiedza co trzeci internauta, jednak w 2014 został zanotowany największy spadek (-2,2 punkta procentowego) w porównaniu z rokiem 2013. W Danii (z 8 proc. w 2013 roku do 11 proc. w 2014 roku) zanotowano ponad 40% wzrost, a na Ukrainie największy, bo aż 56% (z 9 proc. w 2013 roku do 13 proc. w 2014 roku).
  • W krajach, w których najpopularniejszym jest serwis VKontakte, czyli rosyjski portal społecznościowy (Rosja, Ukraina i Białoruś), Facebook nie jest tak popularny jak w Turcji, Rumunii czy na Węgrzech.
  • Instagram zyskał we wszystkich badanych krajach: ponad dwukrotny wzrost w Rosji, dwa razy więcej użytkowników na Ukrainie i prawie dwa razy więcej w Polsce.

Więcej na temat badania możecie przeczytać na stronie gemius.pl

facebookInstagramTrendy w mediach społecznościowychtwitter

Marek Gwóźdź • 9 kwietnia 2015


Previous Post

Next Post